GAL Câmpia Transilvaniei anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.111 L ”Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”  în perioada 24.07.2013 – 02.09.2013.

Apel de selectie M 41.111 L perioada 24.07.2013-02.09.2013

Anexa-Abordare_probleme_mediu

Anexa-Formular_Inovativitate

Depunerea proiectelor pentru măsura 41.111 L  se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principală nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 111  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fișa masurii 41.111 L  utilizată de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica Măsuri .

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: ASOCIAȚIA Grup de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principală nr. 26, localitatea Mociu, județul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro