Apel de selecție măsurile 41.112L, 41.121L, 41.123L, 41.312L, 41.313L, 41.322L, 41.421L în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013

ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anunță lansarea apelurilor de selecție pentru următoarele  măsuri:

  • Măsura 41.112 L „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013
  • Măsura 41.121 L Modernizarea exploataţiilor agricole” în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013
  • Măsura 41.123 L ”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013
  • Măsura 41.312 L ”Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013
  • Măsura 41.313 L  ”Încurajarea activităților turistice” în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013
  • Măsura  41.322 L ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013
  • Măsura 41.421 L ”Implementarea proiectelor de cooperare” în perioada 08.11.2013 – 10.12.2013
Apelurile de selecție disponibile la rubrica Anunturi sesiuni proiecte active

Data limită de depunere a proiectelor este 10.12.2013, ora 14.00. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principală nr. 26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât și cele din fișele măsurilor  utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei.

De asemenea la sediul GAL este disponibila o varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 

GAL Câmpia Transilvaniei:

Adresa: Str. Principală nr. 26, Mociu, jud. Cluj

Tel 0264-236066

E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

 

 

Written by

Comments are closed.