Apel de selecție măsurile 41.111L, 41.112L, 41.322L în perioada 23.07.2014 – 25.08.2014

ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anunță lansarea apelurilor de selecție pentru următoarele  măsuri:

  • Măsura 41.111 L ”Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe” în perioada  23.07.2014 – 25.08.2014 
  • Măsura 41.112 L „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada  23.07.2014 – 25.08.2014
  • Măsura  41.322 L ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” în perioada  23.07.2014 – 25.08.2014

Apelurile de selecție disponibile la rubrica Anunturi sesiuni proiecte active

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care poate fi accesat pe site-ul: www.apdrp.ro şi sunt disponibile la sediul GAL Câmpia Transilvaniei în varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit.

Data limită de depunere a proiectelor este 25.08.2014, ora 14.00. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principală nr. 26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni până vineri.

Date de contact:

GAL Câmpia Transilvaniei:

Adresa: Str. Principală nr. 26, Mociu, jud. Cluj

Tel 0264-236066; 0761781204; E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com;

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

Written by

Comments are closed.