Apel de selectie M 41.111 L si M 41.322 L

GAL Câmpia Transilvaniei anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru:

  • Masura 41.111 L Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”  în perioada 06.06.2013 – 08.07.2013.
  • Masura 41.322 L Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” în perioada 06.06.2013- 08.07.2013.

Apel de selectie M111 L 06.062013

apel de selectie M322 6.06.2013

Depunerea proiectelor pentru măsurile 41.111 L si 41.322 L se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principală nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 111 si 322 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor 41.111L si 41.322 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica Măsuri .

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: ASOCIAȚIA Grup de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principală nr. 26, localitatea Mociu, județul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

Written by

Comments are closed.