Implementarea proiectelor de cooperare
AXA IV ” LEADER”

 

Obiectiv general:

  • Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare

 

Beneficiari:

  • Autorităţile publice si asociaţiile acestora
  • Persoane fizice si juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele de patrimoniu cultural sau natural
  • Microîntreprinderi
  • ONG-uri
  • Asezăminte culturale si instituţii de cult

 

Nr. proiecte prevăzute: 2

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Fonduri disponibile: 50.000 €