Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi
AXA III ” Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale”

 

Obiectiv general:

 • Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul cresterii numărului de locuri de muncă si a veniturilor adiţionale;

 

Obiective specifice

 • Crearea si menţinerea locurilor de muncă în spațiul rural;
 • Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole;
 • Crearea si diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către microîntreprinderi.

 

Obiective operaționale:

 • Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
 • Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri si femei;
 • Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
 • Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

 

Beneficiari:

 • Micro-întreprinderile
 • Persoană fizică(cu obligaţia de a se autoriza până la data încheierii Contr. Finanţare);
 • PFA conf. OUG nr. 44/2008:
 • Individual şi independent, ca PFA;
 • Întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 • Membru al unei întreprinderi familiale
 • Societate cu răspundere limitată – SRL, în baza Legii nr. 31/1990

Nr. proiecte prevăzute: 10

Intensitate sprijin nerambursabil: 70%, 85%.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 61.000 €

Atasamente:

Ghidul_Solicitantului_M312_V06_din_IULIE_2012_-_VARIANTA_FINALA

Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_M312_-_V_7.2

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_-_Iulie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_C

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_micro-intreprinderile

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firme_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajament_autorizare_PF

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_FINANŢARE_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_312_-_Martie_2012

Anexa_6_-_FORMULARE_de_PLATA_M312_-_versiunea_14

Anexa_7_-_FISA_MASURII_312_-_Iulie_2012

Anexa_8_-_Lista_Actelor_normative_utile_M312

Anexa_9_-_Lista_detaliata_a_actiunilor_conform_codurilor_CAEN_M312

Anexa_9A_-_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai__pentru_dotarea_dotarea_cladirilor

Anexa_9B_-_Lista_codurilor_CAEN_de_productie_de_bunuri_-_FINALA,_Iulie_2012

Anexa_10_-_Categorii_de_beneficiari_eligibili_M312_-_Iulie_2012

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE

Ordinul_MADR_nr._567_din_2.09.2008_-_Schema_de_ajutor_de_minimis

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural