Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori
AXA I ” Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic”

Obiective:

  • îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol prin ameliorarea gestionării durabile de către fermieri a exploataţiilor lor având ca rezultat cresterea performanţei acestora;
  • facilitarea accesului la serviciile de consiliere si consultanţă a beneficiarilor măsurii de semisubzistenţă pentru a asigura trecerea acestora în categoria fermelor comerciale.

Beneficiari:

  • Beneficiarii direcţi ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere si consultanţă respectiv entităţi publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare si de selecţie.
  • Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii.

 

Nr. proiecte prevăzute: 1

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Cost mediu pe proiect: 70.000 €

Atasamente: