Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere
AXA I ” Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic”

Obiective:

  • cresterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere;
  • îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere
  • o mai bună utilizare a resurselor umane si a altor factori de producţie.
  • dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii
  • promovarea investiţiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile

Beneficiari:

  • Micro- Întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii
  • Persoane fizice, Persoane fizice autorizate
  • Asociaţii familiale
  • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă
  • Grup de producători

Nr. proiecte prevăzute: 2

Intensitate sprijin nerambursabil: 50%

Fonduri disponibile: 105.500 €

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 55.000 €

Atasamente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V9_ianuarie_2013

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.7

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_C

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_noiembrie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_noiembrie_2012

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_si_ANEXELE_specifice_pentru_Masura_123_octombrie_2013

Anexa_5_-_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_14

Anexa_6_-_FIŞA_MĂSURII_123

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile_-_iunie_2012

Anexa_8_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Anexa_9_-_Declaratie_privind_firmele_in_dificultate

Anexa_10_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_11_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_procesarea__depozitarea_materiei_prime

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Decizia_2011_898_UE_si_Lista_unitatilor_de_procesare_lapte

Declaratie_privind_ajutoarele_de_stat

Declaratie_privind_incadrarea_intreprinderilor_in_categoria_microintreprinderilor

Model_de_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural