Modernizarea exploatațiilor agricole
AXA I ” Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic”

Obiectiv general:

Creşterea competitivitaţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Obiectivele operaționale:

  • Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor  pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente  din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente;
  • Achiziţionarea de maşini şi utilaje noi;
  • Infiinţarea de plantaţii;

Beneficiarii eligibili :

Fermierii (definiţi conform PNDR) persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole –activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie trebuie:

- Să aibă dimensiunea economică egala sau mai mare de 2 UDE ( UDE= 1,200 Euro)

- Să fie situata pe teritoriul ţării;

- Să fie înregistrată în Registrul Unic de Identificare / Registrul Agricol

 

Nr. proiecte prevăzute: 3

Intensitate sprijin nerambursabil: 40%

Atașamente:

GS_M121_V10_noiembrie2012

C.F_M121_V5.7_noiembrie2012

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_martie_2012

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_martie_2012

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_si_ANEXELE_specifice_-_mai_2013

Anexa_5_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_16_martie_2012

Anexa_6_FISA_MASURII_121

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_8_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_9_ZONE_DEFAVORIZATE_conform_PNDR

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_culturi

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_localitati

Anexa_11_-_Lista_lucrarilor_cu_sau_fara_aviz_de_gospodarire_a_apelor

Anexa_12_-_Ordinul_1552__2008_privind_Lista_localitatilor_unde_exista_surse_de_nitrati

Anexa_13_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Angajament_autorizare_Persoana_Fizica_-_martie_2012

Atentionare_privind_scrisoarea_de_confort

Declaratia_beneficiarului_privind_ajutoarele_de_stat

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE_

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural