Instalarea tinerilor fermieri
AXA I ” Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic”

Obiective generale:

 • Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igiena și bunăstarea animalelor, siguranța la locul de muncă;
 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînoirea generaţiilor şefilor acestora fără creşterea populaţiei ocupate în agricultură.

Obiectiv specific

 • Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiective operaționale:

 • creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca șefi de exploatații
 • încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții.

Beneficiari:

Fermieri în vârstă de până la 40 ani neîmpliniţi la data depunerii CF, persoane fizice sau juridice, a căror exploataţie agricolă:

 • Are dimensiunea economică cuprinsă între 6 – 40 UDE (UDE = 1200 euro);
 • Este situată pe teritoriul ţării
 • Este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA și Registrul Agricol;

Categoriile de beneficiari eligibili:

 • Persoană fizică (cu obligaţia de a se autoriza până la data încheierii Contr. Finanţare);
 • PFA conf. OUG nr. 44/2008:
 • Individual şi independent, ca PFA;
 • Întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 • Asociat și administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, în baza Legii nr. 31/1990

Nr. proiecte prevăzute: 12

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Fonduri disponibile: 480.000 €

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 €

Atașamente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_112_versiunea_finala_06_mai_2012

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_pentru_Masura_112_VERSIUNEA_7.2

ANEXA_2_-_PLAN_de_AFACERI_pentru_Masura_112_-_Mai_2012

ANEXA_3_CONTRACT_de_FINANTARE_si_ANEXELE_Specifice_Masura_112_octombrie_2013

ANEXA_4_-_FORMULARE_de_PLATA_pentru_Masura_112_-_versiunea_16

ANEXA_5_-_FISA_MASURII_112_-_PNDR_v.08

ANEXA_6_-_MODELE_DECLARATII_pentru_Masura_112_-_Mai_2012

ANEXA_7_-_ZONE_DEFAVORIZATE_-_PNDR_v.08

ANEXA_7_-_ZONE_DEFAVORIZATE_-_PNDR_v.08

ANEXA_8_-_Catalogul_oficial_al_soiurilor_2012

ANEXA_9_-_Regulamentul_CE_1444_2002