Formare profesională (training), informare si difuzare de cunoștinţe
AXA I ” Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic”

Obiectiv:

Obiectivul acestei măsuri este dobândirea de informaţii si cunostinţe relevante care să permită gospodărirea si gestionarea durabilă a terenurilor agricole, stimularea antreprenoriatului local din teritoriu de către cei implicaţi. Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol si alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole, protecţia mediului si promovarea agriculturii ecologice prin acţiuni de formare, informare si difuzare de cunostinţe inovative adresate persoanelor adulte care activeaza în sectoarele menţionate.

Cresterea calităţii managmentului la nivel de ferme si asociaţii, cunostinţele si informaţiile noi referitoare la procesarea si comercializarea produselor agricole, a antreprenoriatului în mediul rural vor contribui la înbunătăţirea condiţiilor de viaţă si reducerea somajului în teritoriu.

 

Beneficiari:

  • Publici (comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele)
  • Privaţi (asociaţii, agricultori, întreprinderi si industrii mici si mijlocii, comerţ)
  • Furnizori de formare profesională
  • Asociaţii de agricultori – firme, etc.
  • ONG–uri

Nr. proiecte prevăzute: 1

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Fonduri disponibile: 50.000 €

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 €

Atașamente:

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_41_versiunea_04_din_februarie_2013

Manual_Procedura_M41_Versiunea_04_28.02.2013

Formulare_M41_Versiunea_04_28.02.2013