Ghiduri finale

 

 

Ghid M1 Valorificarea patrimoniului natural ?i cultural – iulie 2017 Data post?rii: 21.07.2017

Ghid M3 Dezvoltarea infrastructurii sociale ?i incluziunea social? a minorit??ii rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania- iulie 2017 Data post?rii: 21.07.2017

Ghid M4 Investi?ii în active fizice agricole – iulie 2017 Data post?rii: 21.07.2017

Ghid M7 Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol – iulie 2017 Data post?rii: 21.07.2017

Ghid M9 Dezvoltare durabil? ?i protec?ia mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei – iulie 2017 Data post?rii: 21.07.2017

  Vinny Curry Jersey