Ghiduri consultative

 

 

 

Ghid consultativ -M?SURA M1/6B Valorificarea patrimoniului natural ?i cultural

Ghid consultativ – M?SURA M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale ?i incluziunea social? a minorit??ii rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania

Ghid consultativ – M?SURA M4/2A Investi?ii în active fizice agricole

Ghid M7-consultativ mai 2017-Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol

Ghid consultativ – M?SURA M9/6B Dezvoltare durabil? ?i protec?ia mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei Colin White Authentic Jersey