Comitetul de selecție a proiectelor

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În ceea ce priveste selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat si societate civilă.

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL si totodată pentru efectuarea activităţilor de control si monitorizare, la aceste selecţii va lua parte si un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR).

Tabelul de mai jos precizează componenţa comitetului de selectare a proiectelor selectate de GAL.

COMITET DE SELEȚIE

PARTENERI PUBLICI
Nume și prenume Instituția Funcția Tip/Observații
Czegher Ștefan Primăria Buza Primar ADMIN
Pop Vasile Primăria Căianu Primar ADMIN
Moceanu Iancu Marcel Primăria Cămărașu Primar ADMIN
Bota Alexandru Primăria Cătina Primar ADMIN
Horvath Marton Primăria Mociu Primar ADMIN
Huldușan Ioan Primăria Palatca Primar ADMIN
Ioan Fărtan Primăria Sînmărtin Primar ADMIN
PARTENERI PRIVAȚI
Mîrza Cecilia Angela SC CERONI IMPORT EXPORT SRL Administrator Societate comercială
Borbely Florin-Călin SC CONSTRAL SRL Administrator Societate comercială
Moldovan Alexandru SC MOLDOREX PROD SRL SUCUTARD Administrator Societate comercială
ONG
Kadar Aniko Asociația Crescătorilor de taurine Suatu Președinte ONG
Sukosd Șandor Asociația Culturală Fizeșu Gherlii Președinte ONG
Mureșan Simona Asociația de Dezvoltare Rurală Mica Președinte ONG
Balogh Marton Fundația Civitas pentru Societate Civilă Director Regional ONG
Kerekes Kinga Fundația pentru Inițiative Comunitare Cojocna Președinte ONG
Barabas Endre Parohia Reformată Unguraș Preot ONG

 

MEMBRI SUPLEANȚI

PARTENERI PUBLICI
Nume și prenume Instituția Funcția Tip/Observații
Șerban Ioan Primăria Cojona Primar ADMIN
Mânecan Ionel Primăria Fizeșu Gherlii Primar ADMIN
Miron Ioan Primăria Geaca Primar ADMIN
Pavel Goron Primăria Mica Primar ADMIN
Szabo Mihaly Primăria Suatu Primar ADMIN
Mîrza Romulus Primăria Țaga Primar ADMIN
Mureșan Ildiko Primăria Unguraș Primar ADMIN
PARTENERI PRIVAȚI
Tobiaș Iosif SC AGROFELDIOARA SRL Administrator Societate comercială
Tomescu Tatiana SC BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG SRL FIZEȘU GHERLII Administrator Societate comercială
Man Roxana Daniela SC DRAGXANA IMPEX SRL Administrator Societate comercială
ONG
Mureșan Ildiko Asociația Balvanus Unguraș Președinte ONG
Heresteșan Maricela Asociația Chemarea Satului Sucutard Președinte ONG
Poka Katalin Asociația Culturală Tovidek Președinte ONG
Debreczeni Iosif Asociația Gospodarilor Președinte ONG
Boier Melan Ovidiu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară ”Pași spre viitor” Președinte ONG
Moldovan Adrian Fundația ”Ramses”  Fundația pentru Dezvoltarea Socială a Romilor Președinte ONG

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot si nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.