Compartiment administrativ

Compartiment administrativ

  • a) Manager GAL – coordoneaza activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;
  • b) Responsabil finanaciar – contabil – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;
  • c) Departamentul de animare – desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL;
  • d) Departamentul tehnic – va avea ca sarcină verificarea și selecția proiectelor ce se vor implementa;
  • e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăsurare a activităţlor GAL;
  • f) Angajat pentru activități de secretariat;

 

ORGANIGRAMA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI