Țaga

ȚAGA

 

Sate: Nasal,Santejude,Santejude Vale,Santioana,Taga

Numar locuitori: 2064 locuitori

Suprafaţa totală (km2): 100,01 km2

Densitate (loc/ km2):: 20,64 locuitori/km2

Coordonate geografice: paralela46o56’45″latitudine nordicasi meridianul 24o03’34″longitudine estica

 

Comuna Ţaga este situată în partea de est a judeţului Cluj, având ca vecini :

-           La est –judeţul Bistriţa Năsăud şi comuna Buza

-          La sud – comuna Geaca şi comuna Palatca

-           La vest – comuna Sic

-          La nord – comuna Fizeşul Gherlii şi comuna Sînmartin.

Teritoriul comunei face parte din unitatea geomorfologică denumită Câmpia Transilvaniei, bazinul hidrologic mijlociu al Someşului Mic. Localitatea Țaga îşi dezvoltă vatra satului în lungul văii Fizeşului şi pe afluenţii acesteia valea Cistașului şi valea Ghioltului-pe stânga şi respectiv dreapta.

 

Vatra satului de tip alungit ocupă această suprafaţă de racord dintre versant şi lunca

Fizeşului pe stânga, iar pe valea Ghioltului se înscrie pâna la nivelul bazei versantului în lungul râului. Versantul drept al văii este constituit dintr-o “frunte” de creastă puternic disecată de activități torenţiale, dar şi de alunecări de teren-care au format la baza versantului un glacis coluvio-proluvio deluvial propice constructiilor pe o banda îngustă de 40- 10m lăţime.

 
Satele componente ale comunei Taga sint situate in Bazinul hidrografic mijlociu al vaii Fizes, afluent dreapta al raiului Somesul Mic. Satul Taga este situat in lunca si treimea inferioara a versantilor vailor Fizes, Ghiolt si Cistas, in vecinatatea lacurilor Taga Mica si Taga Mare. Satele Santioana, Santejude si Santejude Vale sant situate in bazinul hidrografie al paraului Santioana, iar satul Nasal este situat in stanga si dreapta paraului Nasal si aval de lacul piscicol Nasal. Debitele afIuentilor vaii Fizes sint mici, iar pe trosoanele superioare scurgerile au caracter nepermanent. Valea Fizes este amenajata prin acumulari cu rol piscicol si de aparare impotriva inundatiilor.