Geaca

GEACA

Sate:  Geaca, Chiriș, Sucutars, Lacu, Legii, Puini.

Nr. locuitori: 1712

Suprafața totală (km2): 68.68

Densitate (loc/ km2): 24.93

Coordonatele geografice: paralela de 46°51′32″ latitudine nordică si meridianul de 24°05′23″ longitudine estică

 

Comuna Geaca este situată în partea de est a judeţului Cluj, în Câmpia Transilvaniei, în zona Nord – Vest a acesteia.

 

Se învecinează cu comunele:

-          la nord  Ţaga

-          la est Buza si Cătina

-          la sud Mociu si Cămarasu

-          la vest Palatca

Resedinţă de comună, Geaca, este menţionată încă din anul 1228, la acea vreme purtând numele de Cilla Gyeke.

 

Geaca, este situată pe ambele maluri ale lacului Geaca având o dezvoltare liniară pe direcția N-S. Nucleul teritoriului intravilan este situat pe versantul dealurilor ce mărginesc lacurile, cu orientare vestică si altitudine până la 350 de metri. Suprafaţa este de 112,56 ha, reprezentând 1,6 % din teritoriul administrativ.

Teritoriul comunei a fost cercetat de către arheologi si descoperirile lor dovedesc existent comunei încă din epoca bronzului.

 

Din punctul de vedere al clasificării satelor după numărul de locuitori, comuna Geaca, cu o medie de 283 locuitori, se situează în rândul comunelor mici.

 

Ca tipologie funcţională comuna Geaca este o comună cu funcţii predominante agricole. Terenurile împădurite sunt foarte puţine reprezentând 9,8% din suprafaţa totală.

 

Pe terenurile comunei se află o parte din salba de lacuri ce alcătuiesc ,,Complexul de lacuri de

pe Valea Fizesului”, o adevarată bogăţie datorată fenomenelor naturale si amenajărilor hidrotehnice.