Activități

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI:

ACTIVITĂȚI PREGĂTITOARE

Elaborarea proiectului de cooperare, întocmirea acordului de cooperare. S-a organizat o întâlnire de lucru în cadrul căreia s-au stabilit activitățile și responsabilitățile fiecărui partener.

ACTIVITATEA 1: INSTRUIRE

Se vor organiza 2 sesiuni de instruire comune ale partenerilor. Instruirea se va desfășura prin intermediul unor seminarii de 2 zile

ACTIVITATEA 2: ORGANIZARE TÂRGULUI VESELIA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ÎN JUDEȚUL CLUJ

La acest eveniment vor participa liderii locali și producătorii de pe teritoriul fiecărui GAL partener

ACTIVITATEA 3:

Realizarea publicației commune. Prin intermediul proiectului vom realiza un rețetar care va cuprinde cele mai gustoase rețete de mâncăruri tradiționale din teritoriul celor 5 GAL-uri partenere. În decursul proiectului vom identifica gospodinele, fermierii care valorifică materia primă prin aceste produse tradiționale și vom colecta materialele necesare realizării publicației.

ACTIVITATEA 4:

Managementul proiectului