PREZENTAREA PROIECTULUI

TITLUL PROIECTULUI DE COOPERARE: ”VESELIA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR”

Obiective: Dezvoltarea activităţilor de cultivare si producere a fructelor si legumelor cu potențial in teritoriile implicate în proiect si prelucrarea acestora in mod tradițional care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii microregiunilor. Proiectul vizează cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru.

Durata proiectului: 

Contractul de finanțare între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Asociația GAL Câmpia Transilvaniei a fost semnat la data de 05.09.2014, având o durată de 12 luni, dar nu mai mult de data de 30.09.2015.

Bugetul proiectului: 

Valoarea totală a proiectului  este de  81.123 euro, din care:

  • Asociația GAL Someș Transilvan contribuie cu 23.173 euro
  • Asociația GAL Câmpia Transilvaniei contribuie cu 10.000 euro
  • Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului contribuie cu 15.000 euro
  • Asociația GAL Colinele Buzăului contribuie cu 15.000 euro
  • Asociația GAL Valea Buzăului contribuie cu 17.950 euro

Sursa de finanțare: 

Proiectul este finanțat prin măsura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2007 -2013 Axa Leader. Intensitatea ajutorului public fiind de 100%.

Beneficiari: 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de asociațiile GAL Someș Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Ecoul Câmpiei Buzăului, GAL Colinele Buzăului, GAL Valea Buzăului.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt reprezentați de populația teritoriilor aferente celor 5 Grupuri de Acțiune Locală, în special producătorii de legume și fructe.

Parteneri:

  • Asociația GAL Someș Transilvan 
  • Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
  • Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului
  • Asociația GAL Colinele Buzăului
  • Asociația GAL Valea Buzăului