+Modernizarea și diversificarea activității exploatație agricole
Axa prioritară Axa 1- Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier – Îmbunătățirea cunoștințelor și consolidarea potențialului uman
Masuri întreprinse 112 Instalarea tinerilor fermieri

Proiectul a fost inițiat de o familie de tineri din Mureș care au dorit să își dezvolte o mică fermă de produse ecologice, cu perspectiva creșterii capacității de producție, în vederea intrării pe noi piețe de desfacere și diversificarea produselor ce le pot comercializa. Ferma Topa a fost inființată în 2005 în scop educațional, pentru elevii unei școli locale din Boiu. În 2009 ferma a fost cumpărată de o familie de tineri care au transformat-o într-o fermă ecologică mixtă, certificând în acest sens culturi de lucernă,  orz, ovăz, grâu, plante  medicinale și trandafiri, pe o suprafață de 35 de ha. Tot în cadrul fermei se cresc câteva vaci, oi și găini. Produsele din fermă sunt deja vândute în magazine și piețe din țară.

Detalii proiect

Beneficiar/Inițiator Cismaș Tincuța Corina – Întreprindere IndividualăParteneri/Colaboratori Nu este cazul, proiectul este implementat pe plan localPrezentare activităţi Prin proiect se vor achiziționa mai multe echipamente agricole (o cositoare, mașină de plantare de cartofi, prășitoare, moară, două greble mecanice) și 8 bovine de lapte. Totodată pentru diversificarea gamei de produse s-au constuit 2 sere.Obiective proiect Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea bazei de producție și a utilităților existente în cadrul fermei prin achiziționarea de noi echipamente și îmbunătățirea structurii fermei în scopul diversificării ecologice la nivelul fermei.Rezultate Implementarea proiectului până în această etapă are deja efecte pozitive la nivelul fermei. Datorită achiziționării echipamentelor agricole, activitățile la nivelul fermei sunt mai facile și mai usor de gestiona, reducând timpul de lucru. O consecință directă a implementării acestui proiect este creșterea competitivității fermei și a veniturilor tinerilor fermieri și diversificarea producției ecologice ce se realizează la nivelul fermei.Lecţii învăţate Datorită birocrației și a complexității documentațiilor solicitate pentru proiect,accesarea fondurilor a fost foarte dificilă și au avut nevoie de ajutor pentru pregătirea proiectului. Implementarea proiectului a fost o lecție importantă, fiind nevoiți să înteleagă cum se aplică procedurile autorităților și să își pregătească documentațiile respective. În ciuda dificultatilor întâmpinate, în situația în care ar putea fi eligibil, ar aplica din nou pentru această schemă de finanțare deoarece fără banii primiți drept cofinanțare prin proiect nu ar fi reușit să își extindă ferma și să-și diversifice baza de producție.
Buget total 25000 € Finanţare nerambursabilă 25000 €
Contribuţie naţională 5000 € Contribuţie UE 20000 €
Data începerii   01/06/2010 Data finalizării   30/06/2012
Limbi vorbite   Română
Regiunile în care se aplică proiectul   Centru

.

+Reamenajarea castelului Haller în pensiune turistică la Ogra, Localitatea Ogra, Județul Mures
Axa prioritară Axa 3- Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale – Diversificarea economiei rurale
Masuri întreprinse 313 Încurajarea activităților turistice
Castelul Haller este situat în apropierea drumului european E60, între localitățile Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Castelul a găzduit, pe rând, o școală, un internat, sediul miliției și apoi Consiliul Popular. În perioada comunistă, castelul a suferit transformări care i-au mutilat frumusețea. Pictura murală a fost distrusă, ușile și ferestrele au fost înlocuite cu unele considerate mai potrivite vremurilor, tavanul a fost și el refăcut într-un alt stil iar subsolul și alte încăperi de la etajul cădirii au devenit spații de depozitare.  La un moment dat acest castel a fost abandonat și de autoritățile publice, astfel încât în 2007, când a fost cumpărat de familia Foriș, era o ruină: acoperișul stătea să se prăbușească, nu existau nici uși, nici ferestre, pereții erau degradați, însă prin istoria sa de peste 400 de ani, reprezenta încă potențial de valorificare ca obiectiv turistic. Proprietarii au dotit să valorifice acest potențial și au început reabilitarea castelului și introducerea lui în circuitul turistic.
Detalii proiect
Beneficiar/Inițiator SC ABIB SRLPrezentare activităţi Princilalele acțiuni au vizat restaurarea clădirii și transformarea ei în pensiune la standarde ridicate, oferind și posibilitatea organizării de conferințe și evenimente. Înacest context s-a urmărit păstrarea arhitecturii originale, reabilitarea parcului în suprafață de aproximativ 1 ha și amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii, dotat cu utilități specifice pentru astfel de activități, amenajarea unui miniparc zoologic cu diferite specii de păsări și animale, realizarea unui restaurant cu specific tradițional și a unei crame. În felul acesta se dorește atragerea de turiști pe tot parcursul anului, asigurând servicii integrate, atât pentru familii cât și pentru turismul de bussiness.Obiective proiect Principalul obiectiv al proiectului a fost reabilitarea clădirii și introducerea acesteia în circuitul turistic, astfel încât să devină o sursă de venit pentru beneficiar.

Rezultate S-a realizat o pensiune ce pune în valoare istoria castelului, cu elemente de mobilier din lemn masiv și multe alte obiecte de decor restaurate, s-a refăcut subsolul castelului cu funcțiunea de cramă, s-a amenajat un restaurant în care se servesc măncăruri după rețete vechi, tradiționale și s-a amenajat parcul din jurul castelului oferind astfel copiilor un spațiu de joacă corespunzător. Pentru amenajarea spațiilor au primit și câteva obiecte originale de la familia Haller a cărei descendenți sunt stabiliți în Bavaria. Aceste obiecte precum și o parte a mobilierul vechi restaurat și condiționat aduc o notă de autenticitate și originalitate întregului ansamblu. În final, prin proiect s-au creat noi zece locuri de muncă.

Lecţii învăţate Restaurarea unui monument atât de vechi a necesitat mare atenție materialelor de construcție și tehnicilor originale (mortar pe bază de nisip și var, spre exemplu). Aceeași grijă a fost ulterior acordată amenajărilor interioare, pentru a pune în valoare clădirea. Toate aceste detalii au adus costuri foarte mari pentru finalizarea investiției și efortul financiar a fost deosebit, cu atât mai mult cu cât birocrația decontării cheltuielilor aferente proiectului a dus la întârzierea primirii banilor de la Autoritatea Contractantă.

Buget total 528589 € Finanţare nerambursabilă 200000 €
Contribuţie naţională 40000 € Contribuţie UE 160000 €
Data începerii   01/09/2008 Data finalizării   30/10/2011
Limbi vorbite   Engleză,Română
Regiunile în care se aplică proiectul   Centru
+Inființare linie de brichetat paie, pentru populația din mediul rural Peciu Nou
Axa prioritară Axa 3- Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale – Diversificarea economiei rurale
Masuri întreprinse 312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi
Întreprinderea Bioreg Product SRL a fost înființată în anul 2010, de către familia Pușcaș pentru a răspunde necesității pieței locale de a avea o sursă alternativă de energie necesară termoficării locuințelor din comuna Penciu, care să implice costuri mai reduse decât  folosirea masei lemnoase. În acest context, societatea și-a propus valorificarea altei materii prime disponibile în zonă, culturile cerealiere, investind într-o linie de producție de brichete din paie
Detalii proiect
Beneficiar/Inițiator SC Bioreg Product SRLPrezentare activităţi Proiectul a vizat achiziția unei linii tehnologice moderne pentru producția brichetelor de paie. Investiția implică realizarea unui flux tehnologic complet, începând cu tocarea și uscarea materiei prime și până la obținerea brichetelor și pregătirea acestora pentru livrare. echipamentele achiziționat pentru asigurarea acestui flux sunt: tocător de paie, uscător, decantor de praf, șnecuri de încărcare și transport, cuvă dozatoare, presă,dispozitiv de ghidaj și dispozitiv de tăiere cu hotă. Linia de producție respectă condițiile de mediu și are o capacitate de producție de 300 kg/oră. Până în prezent beneficiarul a depus primele 3 cereri de rambursare aferente proiectului și este în faza recepției finală și obținerea autorizației de mediu pentru a putea depune ultima cerere de rambursare.Obiective proiect Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unei afaceri în domeniul non-agricol în spațiul rural , prin care să se poată valorifica resursele regenerabile locale (altele decât masa lemnoasă brută), ca sursă alternativă de energie pentru termoficarea locuințelor, la un cost accesibil

Rezultate Principalele rezultate ale proiectului sunt: 1. Crearea a 2 locuri de muncă pentru populația locală, în domeniul unei activități non-agricole 2. Implementarea proiectului a oferit un exemplu de abordare alternativă în asigurarea combustibilului pentru termoficarea comunității locale. proiectul a fost ulterior transferat și replicat și de către alți agenți economici din zonă. 3. Stimulrea dezvoltării de tehnologii autohtone pentru valorificarea unor surse alternative de energie regenerabilă, cu impact în limitarea consumului de masă lemnosă forestieră. 4.La nivel local, achiziția paielor rezultate din recoltarea cerealelor reprezintă un factor de creștere a veniturilor exploatațiilor agricole. 5. În condițiile în care, în lipsa proiectului, o parte importantă a paielor erau arse pe câmp, operaționalizarea investiției aduce din acest punct de vedere un impact favorabil asupra mediului înconjurător. 6. Consumatorii de combustibil solid pentru termoficare din regiune dispun de o alternativă mai ieftină și mai prietenoasă cu mediul, în comparație cu cea a masei lemnoase.

Lecţii învăţate Dimensionarea corectă a investiției a reprezentat un factor esențial. În acest sens, beneficiarul a avut în vedere limitarea invetiției la capacitatea sa de cofinanțare, la cererea existentă pe piață și capitalul de lucru de care dispunea. Mai mult decât atât, documentarea tehnică prealabilă deciziei de a realiza această investiție și înțelegerea cerințelor tehnologice, a costurilor implicate și potențialului de dezvoltare au fost elementele decisive pentru succesul proiectului. A fost preferată o investiție inițială de dimensiuni medii, care să nu implice o rată de îndatorare a beneficiarului excesiv de ridicată și a cărei exploatare să nu impună asigurarea de la început a unui volum ridicat de vânzări pentru autosustenabilitate.

Buget total 41.900 €
Contribuţie naţională 4.731 € Contribuţie UE 18.923 €
Data începerii   05/03/2011 Data finalizării   06/03/2013
Limbi vorbite   Română
Regiunile în care se aplică proiectul   Vest
+Modernizare fermă creștere la sol pui carne
Axa prioritară Axa 1- Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier – Restructurarea și dezvoltarea capitalului fizic și promovarea inovației
Masuri întreprinse 121 Modernizarea exploatațiilor agricole
Încă din anul 2002 familia Moraru se ocupă cu creșterea puilor pentru carne, dezvoltandu-se treptat prin accesarea mai multor scheme de finanțare pentru agricultură și dezvolatre rurală.  În 2007 firma familiei Moraru a beneficiat de finanțare prin programul SAPARD pentru modernizare fermei lor de găini ouătoare, ajungând la 10 hale de creștere a puilor.                                                                                      Proiectul prezentat în continuare a fost finanțat prin PNDR, și presupune modernizarea fermei de pui de carne crescuți la sol, respectiv modernizarea a 6 hale, prin reabilitarea construcțiilor, dotarea cu utilaje și echipamente tehnologice și achiziția de mijloace de transport.
Detalii proiect
Beneficiar/Inițiator SC MORANDI -COM SRLPrezentare activităţi Prin proiect s-au achiziționat mai multe echipamente automatizate necesare pentru creșterea păsarilor, cu impact semnificativ pentru creșterea productivității muncii și reducerea consumului de energie la nivelul fermei. Tot în cadrul proiectului s-au achiziționat o serie de utilaje fiabile, cu consum redus de combustibil, pentru curățarea halelor și transportul dejectiilor la platformele de dejecții. Pe lângă aceste investiții în retehnologizarea fermei, s-a realizat o reabilitare termică pentru 6 dintre halele ce se exploatează în cadrul fermei, prin refacerea termoizolației și a hidroizolației acestora. Pentru creșterea biosecurității fermei și asigurarea unor condiții de muncă mai bune pentru angajați, proiectul a vizat și reabilitarea filtrului sanitar al fermei, acesta fiind principala cale de acces și ieșire din fermă.Obiective proiect Modernizarea și creșterea competitivității fermei avicole, prin retehnologizare și creșterea productivității bazei de producție.

Rezultate Modernizarea fermelor a avut ca efect direct creșterea productivități, reducerea consumului de energie necesar asigurării unui microclimat optim pentru creșterea păsărilor și implicit creșterea rentabilității și venitului fermei prin extinderea producției în cele 6 hale reabilitate. Totodată, fermierul a reușit să-și certifice mărcile proprii pentru carnea de pui și pentru ouă și a început să le comercializeze printr-un lanț propiu de magazine din județele Neamț, Vaslui și Iași, devenind astfel un competitor serios pe piața de desfacere a produselor avicole.

Lecţii învăţate Având în vedere experiența a două proiecte deja finalizate și cuantificând beneficiile aduse de implementarea respectivelor proiecte prin accesarea schemelor de finanțare, beneficiarul a mai depus un proiect spre finanțare și a fost selectat. Noul proiect este deja în implementare și vizează creșterea în continuare a capacității de producție și diversificarea surselor de venit, prin valorificarea biomasei (dejectiile) rezultate în cadrul fermei. Noul proiect propune realizarea unui sistem de încălzire a fermei bazat pe utilizarea dejectiilor. Dificultatile principale sunt în accesarea unor credite avantajoase care să asigure cofinanțarea proiectelor. Totodată, având deja experiența accesării PNDR-ului măsura 121,ar dori o mai mare flexibilitate în privința finanțării grupurilor de producători ce activează în domeniul avicol, prin adaptarea unor criterii de selecție aplicabile pentru masura 142, la specificul domeniului avicol.

Buget total 998771 € Finanţare nerambursabilă 497845 €
Contribuţie naţională 99569 € Contribuţie UE 398276 €
Data începerii   12/09/2008 Data finalizării   21/08/2009
Limbi vorbite   Română
Regiunile în care se aplică proiectul   Nord – Est