Activitate de animare a teritoriului GAL Câmpia Transilvaniei

Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei anun?? activit??i de animare a teritoriului cu scopul de a aduce la cuno?tin?a cet??enilor din microregiune posibilit??ile de finan?are din fonduri europene a ideilor de afaceri în scopul dezvolt?rii economice, sociale ?i culturale a spa?iului rural.

Întâlnirile vor avea loc la sediile prim?riilor, dup? cum urmeaz?:

  • în data de 20 martie 2017: comuna Cojocna ora 9; comuna C?ianu ora 11; comuna Palatca ora 13;
  • în data de 21 martie 2017: comuna Suatu ora 9; comuna Mociu ora 11; comuna C?m?ra?u ora 13;
  • în data de 23 martie 2017: comuna Geaca ora 10; comuna C?tina ora 12;
  • în data de 27 martie 2017: comuna ?aga ora 10; comuna Fize?u Gherlii ora 12;
  • în data de 28 martie 2017: comuna Buza ora 10; comuna Sânm?artin ora 13;
  • în data de 30 martie 2017: comuna Ungura? ora 10; comuna Mica ora 12;

 New Devils Womens Jersey

Anunt prelungire Masura 41.112 L

ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? prelungirea apelului de selec?ie pentru :
M?sura 112 L – Instalarea tinerilor fermieri în perioada 6.04.2015 – 20.04.2015, cu o alocare financiar? de 40.000 euro pe m?sur?.

Anunt prelungire M 41.112-

Data limit? de depunere a proiectelor este 20.04.2015, ora 14. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr. 26, 407420, jud. Cluj, în intervalul orar 09:00-14:00, de luni pân? vineri.
Informa?ii detaliate privind accesarea ?i derularea m?surii sunt cuprinse în cadrul Ghidului Solicitantului aferent m?surilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât ?i cele din fi?ele ?surilor utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei.
GAL Câmpia Transilvaniei:
Adresa: Str. Principal? nr. 26, Mociu, jud. Cluj
Tel 0761781204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
Web: www.galcampiatransilvaniei.ro J.J. Nelson Authentic Jersey